Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsza strona internetowa jest zarządzana przez Bailey Nurseries Inc.- 1325 Bailey Road, St. Paul, MN 55119 – (dalej: Bailey Nurseries). Korzystając z tej witryny, użytkownik oświadcza, że w pełni akceptuje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności.

Szkółki Bailey szanują prywatność osób odwiedzających ich stronę internetową. Szkółka Bailey nie gromadzi żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika na tej stronie internetowej, chyba że użytkownik poda te informacje dobrowolnie i za wyraźną zgodą, na przykład w ramach promocji. Dane osobowe użytkownika są zawsze wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Na żądanie Szkółki Bailey zapewnią użytkownikowi dostęp do wszystkich informacji, które przechowują na jego temat. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do tych informacji i/lub chcesz je usunąć, skontaktuj się z nami.

Szkółki Bailey używają plików cookie do rejestrowania wizyt na stronie. Informacje te są wykorzystywane przez Szkółki Bailey wyłącznie w celu ulepszania zawartości strony internetowej. Informacje te nie są udostępniane innym organizacjom w celach komercyjnych. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy używali plików cookie, może wyłączyć tę opcję w opcjach internetowych swojej przeglądarki internetowej. Aby chronić prywatność osób odwiedzających witrynę, wszystkie informacje zebrane w ten sposób pozostaną ogólne i anonimowe. Nie jest możliwe zidentyfikowanie odwiedzającego na podstawie tych informacji.

Szkółki Bailey zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli użytkownik (nadal) korzysta z witryny po wprowadzeniu przez nas zmian, będzie automatycznie związany zmienionym oświadczeniem o ochronie prywatności. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tego tekstu podczas odwiedzania tej witryny. Szkółki Bailey będą oczywiście zmieniać oświadczenie o ochronie prywatności zgodnie z wszelkimi zmianami w prawie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Szkółki Bailey stworzyły techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową lub złośliwą manipulacją, utratą, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Szkółka Bailey nie udostępnia podanych przez użytkownika informacji stronom trzecim w celach innych niż te, dla których użytkownik je podał. Na niniejszej stronie internetowej mogą znajdować się łącza do innych stron internetowych, które działają całkowicie niezależnie od Szkółki Bailey i nad którymi Szkółka Bailey nie ma kontroli. Możliwe, że inne witryny mają własną politykę prywatności.